Žaidimo taisyklės

Didysis žaidimas – tai išskirtinė galimybė įsigyti įdomių knygų, puikių muzikos kolekcijų, įvairiausių grožio, sveikatos ir buities prekių. Pagal visame pasaulyje naudojamą tarptautinės leidybos ir tiesioginės rinkodaros kompanijos Reader’s Digest modelį Lietuvos gyventojams siunčiami laiškai, kuriuose siūloma dalyvauti Didžiajame žaidime.

Tik tapę Didžiojo žaidimo dalyviais, Jūs galėsite įsigyti vertingų specialiai žaidimui išleistų leidinių, kurie nudžiugins ne tik Jus, bet ir Jūsų artimuosius! Be to, dalyvaudami Didžiajame žaidime Jūs turėsite unikalią galimybę laimėti įspūdingus prizus ir nuostabias dovanas!

Žaisti Didžiajame žaidime gali kiekvienas, gavęs mūsų pasiūlymą. Dalyvaujant mūsų organizuojamame žaidime, nebūtina ką nors pirkti. Visi žaidėjai turi progą laimėti!

DIDŽIOJO ŽAIDIMO-20 (DŽ-20) TAISYKLĖS

UAB „ARPRESA“ ir bendrovės Reader’s Digest organizuojamas DŽ-20 vyks nuo 2018 m. sausio 2d. iki 2018 m. gruodžio 7d.

DŽ-20 metu jo dalyviams gali būti siunčiami kelių kampanijų pasiūlymai su dalyvio dokumentais, kuriuose bus nurodomi tik jiems skirti DŽ-20 numeriai. Dalyviui grąžinus nustatytos formos atsakymus, tų kampanijų pasiūlymuose jam skirti DŽ-20 numeriai bus užregistruojami ir dalyvaus DŽ-20 finale traukiant prizus.

2018 m. gruodžio 17 d. kompiuteris išrinks laiminguosius DŽ-20 numerius, nustatydamas Didžiojo, Lojalumo ir Mažųjų prizų nugalėtojus. Laimingieji numeriai bus nustatomi iš visų DŽ-20 metu atsiųstų numerių. Visi nugalėtojai apie laimėjimą bus nedelsiant informuoti registruotais laiškais.

2018 m. liepos 9 d. kompiuteris išrinks laimingąjį DŽ-20 numerį, nustatydamas  pirmojo Specialiojo prizo nugalėtoją. Laimingasis numeris bus nustatytas iš 2018 m. sausio 2 d. – 2018 m. birželio 25 d. atsiųstų  DŽ-20 numerių.

2018 m. gruodžio 17 d. kompiuteris išrinks laimingąjį DŽ-20 numerį, nustatydamas antrąjį Specialiojo prizo nugalėtoją. Laimingasis  numeris bus nustatytas iš DŽ-20 numerių, atsiųstų 2018 m. liepos 16 – gruodžio 7 d. Specialiųjų prizų nugalėtojai apie laimėjimus bus nedelsiant informuoti registruotais laiškais.

Už Didžiojo žaidimo prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakinga UAB „ARPRESA“.

Dalyvaujant DŽ-20, neprivaloma pirkti siūlomų leidinių ir ar prekių. Kiekvienas, gavęs dalyvio dokumentus ir pateikęs nustatytos formos atsakymą, gali dalyvauti  DŽ-20.

Dalyvaudami DŽ-20, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Didžiojo žaidimo organizatorių sprendimų.

Didžiajame žaidime gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos gyventojai, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų dalyviai laimėti prizo negali.

UAB „ARPRESA“, UAB AL holdingo ir bendrovės Reader’s Digest darbuotojai bei jų šeimų nariai Didžiajame žaidime dalyvauti negali.

Nugalėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir internetinėje svetainėje adresu www.didysiszaidimas.lt. UAB „ARPRESA“ ir bendrovė Reader’s Digest turi teisę savo nuožiūra paviešinti nugalėtojų vardus, pavardes ir nuotraukas, pasitelkdama žiniasklaidos priemones ir reklamą. Dalyvaudamas Didžiajame žaidime, asmuo išreiškia savo sutikimą dėl jo vardo, pavardės ir nuotraukos naudojimo šioje taisyklių dalyje nurodytais būdais.

Išsiuntę DŽ-20 dokumentus, Jūs sutinkate, kad Jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius ir lytis būtų įrašyti į dalyvių duomenų bazę ir būtų tvarkomi Didžiojo žaidimo vykdymo, UAB „ARPRESA“ tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat siunčiant  UAB „ARPRESA“ partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Partnerių sąrašą, kuris nėra baigtinis ir gali keistis (apie tai bus pateikiama informacija toliau nurodytoje internetinėje svetainėje), galite rasti internetinėje svetainėje adresu www.algrupe.lt/lt/.

Informuojame Jus, jog Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai adresu UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245, Vilnius, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

Didžiojo žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti Didžiojo žaidimo taisykles ir sąlygas iš anksto informavę apie tai viešai internetinėje svetainėje adresu  www.didysiszaidimas.lt.

Didžiojo žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai nutraukti Didįjį žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Didžiojo žaidimo nutraukimą UAB „ARPRESA“ privalo paskelbti bent viename Lietuvos dienraštyje ir internetinėje svetainėje adresu  www.didysiszaidimas.lt.

GERIAUSIO PASIŪLYMO GARANTIJA

UAB „ARPRESA” ir bendrovė Reader’s Digest garantuoja, kad Jums bus pasiūlyti leidiniai, prekės, geriausiai atitinkantys Jūsų poreikius ir pomėgius. Mūsų pagrindinis tikslas – patenkinti Didžiojo žaidimo dalyvius, todėl visada stengiamės kruopščiai atrinkti šiam projektui rengiamas knygas, maisto papildus, bei kitas prekes. Visada atsižvelgiame ir labai vertiname Didžiojo žaidimo dalyvių pageidavimus ir rekomendacijas, taip pat remiamės partnerių užsienyje patirtimi.

KOKYBĖS GARANTIJA

UAB „ARPRESA“ ir bendrovė Reader’s Digest savo leidiniams ir prekėms suteikia aukštos kokybės garantiją. Jeigu dėl griežtos kontrolės metu įvykusios klaidos Jūs gausite pažeistą ar nekokybišką leidinį, prekę ir kreipsitės į mus atsiųsdami laišką vienu iš šių būdų: 1) paštu adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, 2) elektroninio pašto adresu info@didysiszaidimas.lt, 3) faksu (8 5) 210 2572, per teisės aktuose nustatytą terminą, mes užtikriname, kad, remiantis galiojančiais teisės aktais, Pirkėjo pasirinkimu jis bus nedelsiant pakeistas tinkamos kokybės daiktu, pataisytas, sumažinta jo kaina arba grąžinti pinigai.

GRĄŽINIMO GARANTIJA

Jeigu gautas leidinys, prekė Jums nepatiks ir Jūs nenorėsite jos turėti, galėsite pranešti mums apie tai raštu per 14 dienų nuo leidinio, prekės gavimo, atsiųsdami laišką vienu iš šių būdų: 1) paštu adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, 2) elektroninio pašto adresu info@didysiszaidimas.lt, 3) faksu (8 5) 210 2572, ir grąžinti ją mums per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pranešėte mums, kad nenorėsite turėti gauto leidinio, prekės. Leidinį, prekę reikia grąžinti kartu su leidinio, prekės gavimo pašto kvitu ir prašymu grąžinti pinigus, sumokant grąžinimo išlaidas, adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245, Vilnius, ir nurodant prašyme šią informaciją: „pasinaudoju savo teise atsisakyti prekės“, savo vardą, pavardę, adresą, dalyvio numerį, pašto siuntos numerį, prekės pavadinimą ir kainą.  Grąžinami tik kokybiški ir nepažeisti leidiniai, prekės. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui. Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų  nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nepriimamos supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo. Pinigai už leidinį, prekę, įskaitant Jūsų apmokėtas leidinio, prekės pristatymo išlaidas, Jums bus grąžinti per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie grąžinamą leidinį, prekę gavimo. Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, galime negrąžinti Jūsų sumokėtų sumų tol, kol leidinys, prekė nebus grąžinta mums arba kol pateiksite įrodymą, kad leidinys, prekė mums išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Jei užsisakę prekę, jos neatsiimsite ar grąžinsite, Jūsų asmeniniai žaidimo numeriai Specialiojo prizo žaidime nebus užregistruoti.

PREKĖS APMOKĖJIMO BŪDAI

Už prekę reikia sumokėti Jūsų pasirinktu būdu: mokant visą sumą XX EUR iš karto jos pristatymo metu arba mokant dalimis per 12 mėnesių kas mėnesį po XX EUR vienu iš žemiau nurodytų būdų (pirmoji įmoka mokama prekės pristatymo metu):

• pateikiant mokėjimo pranešimą (jį gausite kartu su užsisakyta preke) AB „Lietuvos paštas“ arba „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuose;

• pateikiant mokėjimo pranešimą UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose;

• pervedant mokėjimo pranešime nurodytą sumą į UAB „ARPRESA“ banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT787044060001451754. Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti mokėjimo pranešimo brūkšninį kodą.

Jei prekė nebus apmokėta per 48 dienas nuo antro ar bet kurio kito eilinio mokėjimo kas mėnesį datos, neapmokėtų sąskaitų administravimą vykdys Intrum Lietuva filialas (įm. k. 304615887, buveinės adresas: Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, www.intrum.com). Taip pat kartu su neapmokėtų sąskaitų suma turėsite sumokėti ir mūsų patirtas pradelsto mokėjimo administravimo išlaidas 5,40 EUR.

VARTOJIMO GINČAI

Manydamas, kad jo teisės ar interesai pažeidžiami, dalyvis pirmiausia privalo raštu kreiptis į UAB „ARPRESA“ adresu: UAB „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245, Vilnius  ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai dalyvis tiesiogiai kreipiasi į teismą). Dalyvis privalo kreiptis į UAB „ARPRESA“ ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą.

Vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt/) bei kitos institucijos – teisės aktų nustatytais atvejais.

DIDŽIOJO ŽAIDIMO-20 (DŽ-20) PRIZŲ SĄRAŠAS

Prizas Kiekis Vertė (1 prizo)
Didysis prizas* 1 30 000 EUR
Lojalumo prizas* 1 Nuo 1000 EUR iki 5000 EUR
Specialusis prizas 2 15 000 EUR
Mažasis prizas* 300 45 EUR

* Šiuos prizus gali laimėti kiekvienas, gavęs DŽ-20 dalyvio dokumentus ir pateikęs nustatytos formos atsakymą pridėtame atsakymo voke. Šiems prizams laimėti neprivaloma užsisakyti siūlomų leidinių, prekių.

Didysis prizas – tai piniginis 30 000 EUR prizas, jo laimėtojo pasirinkimu išmokamas vienkartine arba dalinėmis išmokomis, arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė apie 30 000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos kampanijos pasiūlyme).

Lojalumo prizas – prizas, išmokamas DŽ-20 Didžiojo prizo laimėtojui, jei jo dalyvio dokumentai buvo atsiųsti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos. Jo dydis gali svyruoti per atskirų kampanijų pasiūlymus. Išmokama suma bus atitinkama atsižvelgiant į tai, iš kokios kampanijos bus laimingasis DŽ-20 Didžiojo prizo žaidimo numeris. Lojalumo prizas – tai piniginis prizas nuo 1000 EUR iki 5000 EUR arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė nuo 1000 EUR iki 5000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos kampanijos pasiūlyme).

Didysis prizas ir Lojalumo prizas gali būti apjungti DŽ-20 pasiūlymuose ir pavadinti Pagrindiniu prizu. Pagrindinis prizas skirtas tiems DŽ-20 dalyviams, kurie dalyvio dokumentus atsiunčia per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos. Jei DŽ-20 dalyvis atsiunčia dalyvio dokumentus vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos, tuomet jis gali laimėti tik Didįjį prizą (be Lojalumo prizo).

Specialusis prizas – prizas, kurį gali laimėti tie DŽ-20 dalyviai, kurie įsigyja siūlomą leidinį, prekę, pateikdami savo užsakymą DŽ-20 dokumentuose nurodyta forma per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos pridėtame atsakymo voke. Specialusis prizas – tai 15 000 EUR piniginis prizas arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė apie 15 000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos kampanijos pasiūlyme).

Mažasis prizas – daiktinis prizas, kurio rinkos vertė yra apie 45 EUR.

Atsakymas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos yra reikalingas norint laimėti Lojalumo, Specialųjį ir Pagrindinį prizus. Norint laimėti Didįjį prizą ar Mažuosius prizus, nustatytos formos atsakymus galima siųsti bet kuriuo metu iki DŽ-20 pabaigos.

Visos lėšos, skirtos priziniam fondui, jau pervestos į specialią Didžiojo žaidimo sąskaitą banke. Prizinio fondo lėšos – 78 500 eurų – yra rezervuotos tik šiems prizams išmokėti.

UAB „ARPRESA“ sumokės gyventojų pajamų mokesčius nuo DŽ-20 prizų.

Laimėtus prizus gali atsiimti tik DŽ-20 dalyviai, kurie dalyvavo ir laimėjo DŽ-20. Kitas asmuo atsiimti prizo negali, išskyrus atvejį, jei laimėtojas jį įgalioja LR įstatymų nustatyta tvarka.

Laimėtojas privalo atsiimti prizą per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie laimėjimą paskelbimo dienos. Išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu (kelionės išlaidos ir pan.), neatlyginamos. Laimėti ir neatsiimti prizai lieka UAB „ARPRESA“.

UAB „ARPRESA“ pasilieka teisę pakeisti bet kurį prizą į kitą analogišką ne mažesnės vertės prizą.

UAB „ARPRESA“ pasilieka teisę įsteigti papildomų DŽ-20 prizų žaidimo eigoje.  Apie papildomus žaidimo prizus, jų vertę ir jų laimėjimo sąlygas, dalyviai bus informuojami atskirų kampanijų žaidimo dokumentuose.